08.12.2011.

VLADAJUĆA VEĆINA NIJE PRIHVATILA PREDLOGE LIBERALNO DEMOKRATSKE PARTIJE


Nastavila se praksa vladajuće većine u Skupštini opštine Negotin, da svojeglavo odbija predloge Liberalno demokratske partije, čak iako oni jasno ukazuju na kršenje važećih Zakona.

Na 16. sednici odbornička grupa Liberalno demokratske partije blagovremeno je podnela pet predloga za dopunu dnevnog reda. To su :

  1. Zaključak u vezi imenovanja Komisije za praćenje primene Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera u opštini Negotin
  2. Zaključak u vezi poništavanja Rešenja o davanju saglasnosti na cene komunalnih usluga grejanja u JKP „Badnjevo“ za grejnu sezonu 2011/2012.
  3. Rešenja o razrešenju direktora JP za građevinsko zemljište opštine Negotin
  4. Rešenje o razrešenju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i
  5. Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Ustanove za decu predškolskog uzrasta „Pčelica“ u Negotinu.
Liberalno demokratska partija još u junu predložila je donošenje Zaključka o imenovanju Komisije za praćenje primene Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave čime bi se sprovela Odluka još iz 2005. godine. Donošenjem ovog Zaključka sprečila bi se samovolja i bahato ponašanje pojedinih funkcionera opštine Negotin, koji su u više navrata pokazali da im etika i moral nisu jača strana. Ukazali smo vladajućoj većini da donošenje i realizacija ovog Zaključka ne iziskuje dodatna sredstva iz budžeta.

Odbornici vladajuće većine nisu prihvatili ni predlog Liberalno demokratske partije  da se donese Zaključak o poništavanju Rešenja o davanju saglasnosti na cene komunalnih usluga grejanja u JKP „Badnjevo“ za grejnu sezonu 2011/2012. iako je ono nezakonito i nesaglasno sa Ustavom Republike Srbije. Opštinsko veće opštine Negotin donelo je ovo rešenje 31. 10. 2011. godine, a članom 4. predviđeno je da se isto primenjuje od 15. 10.2011. godine, što je zbog retroaktivnosti u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije.

 Predsednik opštine Negotin, odgovoran je za zakonit rad Opštinskog veća. Član 62. tačka 7. Statuta opština Negotin jasno kaže da predsednik opštine obustavlja od primene odluku Opštinskog veća za koju smatra da nije saglasna sa zakonom, dok član 65. stav 3. predviđa :“Predsednik opštine je dužan da obustavi od primene odluku Opštinskog veća za koju smatra da nije saglasna zakonu.“

 Primenom ovog rešenja, prekršen je i Zakon o zaštiti potošača od 01.01.2011. godine i to u glavi 9. Usluge od opšteg ekonomskog interesa, gde se u članu 93. kaže :“Potrošač ima pravo na uredno i neprekidno snabdevanje uslugama od opšteg ekonomskog interesa odgovarajućeg kvaliteta po pristupačnoj ceni.“. Član 88. ovog zakona kaže : „Trgovac je dužan da potrošača obavesti o promeni cene najkasnije mesec dana pre početka primene promenjenih cena.“, dok član 89. predviđa :“Potrošač ima pravo da jednostrano raskine ugovor o pružanju usluga od opšteg ekonomskog interesa ako nije saglasan sa promenom cene odnosno tarife i izmenom opštih uslova ugovora navedenih u obaveštenju trgovca.“

Zbog svega navedenog mi u Liberalno demokratskoj partiji smatramo da navedeno rešenje mora biti poništeno, a cena grejanja vraćena na staro. LDP će zajedno sa predsednikom Udruženja za zaštitu potrošača organizovati tribine u cilju informisanja građana o njihovim pravima.


Tri su razloga zbog kojim mi u Liberalno demokratskoj partiji smatramo i da direktor Javnog preduzeća za građevinsko zemljište, Stojan Stefanović mora biti razrešen dužnosti. Prvi, što je od ukupno 109 miliona planiranih za investicije utrošeno svega 34 miliona, što jasno pokazuje da ovo preduzeće ne sprovodi program rada koji je donela SO Negotin. Ulice Branka Radičevića, Donetova, Ike Kostića, Branka Perića i ostale su planirane za rekonstrukciju, ali ona nije ni započela, jer je tender raspisan tek u junu, a mogao je biti još u januaru. Građani zbog toga gaze i gaziće blato i ove zime. Drugi razlog je što od 25. oktobra 2011. godine do održavanja sednice i pored podnetog zahteva o dostupnosti informacijama od javnog značaja, nije dostavio podatke u vezi svih radova na projektovanju i izgradnji fontane u centralnoj zoni grada. Treći razlog je taj što Park šuma „Cvećara“ i pored silnih najava i obilazaka vodećih ljudi opštine i dalje nije završen. Tereni su gotovo beskorisni, jer nema golova, koševa, stubova i mreže za tenis i odbojku. Rampe u skejt parku nisu adekvatno urađene i veoma su opasne za decu koja se tamo sada igraju.
 

Liberalno demokratska partija tražila je da se donese i  Rešenje o razrešenju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.


Ova Komisija je 6. jula 2011. godine sprovela javnu licitaciju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini pri čemu je konstatovano da je blagovremena i potpuna prijava podneta od strane Društva za trgovinu, transport i usluge „LEON TRANS“ d.o.o Negotin. Po podnetom zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja utvrdili smo da prijava nije bila potpuna jer „LEON TRANS“ d.o.o. nije izvršio uplatu depozita predviđenog oglasom u iznosu od 79.461,84 dinara, tako da nije imao pravo da licitira. Uz sve to prijava je i zakasnela.


Kako je komisija grubo prekršila zakon i pružila lažne podatke predsedniku opštine, koji je doneo nezakonitu odluku o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta Liberalno demokratska partija je predložila razrešenje iste.


Odbornička grupa Liberalno demokratske partije predložila je i donošenje Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Ustanove za decu predškolskog uzrasta „Pčelica“. Aktom od 29. septembra direktorka vrtića „Pčelica“ obavestila je SO Negotin o Odluci saveta roditelja od 27. septembra 2011. godine da se za člana UO umesto Dragane Kojić, koja nije više korisnik usluga Ustanove, treba imenovati Mirjanu Dinulović. Od tada je prošlo više od dva meseca, pa smo smatrali da Skupština mora da se donese ovo rešenje, jer su odluke UO u ovakvom sastavu nezakonite.


Mi u Liberalno demokratskoj partiji smatramo da su naši predlozi bili potpuno opravdani, a na vama je poštovani građani da nakon sagledavanja navedenih činjenica prosudite i sami. Ako vam to nije dovoljno, okrenite se oko vas, pogledajte kakav je kvalitet grejanja u odnosu na novu cenu, da li su navedene ulice rekonstruisane, vredi li fontana uloženih sredstava, za koja neznamo ni tačno kolika su, da li je skejt park bezbedan za decu, gde su koševi, golovi, mreže u park šumi „Cvećara“, da li majka koja nema dete u vrtiću treba da zastupa roditelje u Upravnom odboru.            

                  


30.11.2011.

TRIBINA “PREOKRET” U NEGOTINU„Srbiji neće biti bolje ako neko izgradi most u Beogradu od 400 miliona evra ili ako od državnih para izdvoji 10 000 evra za otvaranje jednog radnog mesta. Takvim potezima političari poput Đilasa i Dinkića sakupljaju samo sitne poene za svoje stranke. Srbiji treba kompletna promena sistema, a to jedino može da se dogodi ako uđemo u Evropsku uniju“ – istakao je između ostalog Nenad Milić, zamenik predsednika Liberalno demokratske partije i narodni poslanik u Skupštini Republike Srbije na tribini „PREOKRET“ koja je održana juče u prepunoj Galeriji Doma kulture u Negotinu.   „Suština „Preokreta“ jeste da se u Srbiju dovedu evropske vrednosti i sistem organizovane države. Da kada čovek ode kod lekara može da kupi lek, da mora da plati kaznu ako je učinio prekršaj, a ne da i dalje živimo na principu veza i zataškavanja. Sve ono od čega ova zemlja zavisi nalazi se u Evropskoj uniji, a 80 odsto ekonomske razmene je sa zemljama Evropske unije. Evropska društva nisu idealna, ali su to društva sa najuređenijom demokratijom i zato je put Srbije u Evropsku uniju jedino što može da nam pomogne da živimo bolje.“ – rekao je Milić i dodao - „Ono što nas razlikuje od zemalja u okruženju, jeste što je i pored političkih promena koje su se i kod njih dešavale, celo društvo imalo isti cilj, a to je ulazak u EU, što kod nas nije slučaj.“


Radmila Gerov, kako je sama istakla, nije se na tribini obratila samo kao član Biroa Liberalno demokratske partije, već i kao građanin Negotina i Srbije. Ona se takođe osvrnula na susede u Bugarskoj i Rumuniji : „Pre dvadeset i više godina Rumunija i Bugarska su bile daleko iza nas. A pogledajte gde su sada kao punopravne članice Evropske unije. 9. decembra  je dan kada će biti doneta odluka da li ćemo i mi krenuti njihovim stopama ili ćemo kao što i sada neki rade tražiti alternativu Evropi. Alternative nema, put ka Evropi je jedini put za Srbiju i za bolji život građana u Negotinu, Zaječaru, Boru, Nišu, Novom sadu, Beogradu, za bolji život građana cele Srbije.“
 

Prisutnima se obratila i dr Gordana Radmanović, specijalista neurolog kao nestranačka ličnost koja je potpisala Deklaraciju „Srbija u Evropu Evropa u Srbiju“. Ona je istakla : „Potpisala sam ovu deklaraciju kao vanstranačka ličnost jer smatram da ideja Preokreta i sama deklaracija, ne treba da bude samo ideja Liberalno demokratske partije, već svih partija u Srbiji, a Evropska unija jedini put za Srbiju. Mnogo je naših sugrađana koji su iz svojih domova krenuli u Evropu i tamo se integrisali. Zašto su to morali da učine kao pojedinci, zar nije lakše da se cela Srbija intgeriše zajedno u Evropsku uniju.“„Zašto ja mislim da Srbiji treba PREOKRET? Zato što smatram da je to jedina opcija u ovom trenutku u Srbiji koja pokazuje način raskida sa pogrešnom politikom i daje pravac razvoja zemlje. Nikome od Vas sigurno, pa ni meni nije svejedno da li ćemo 9. decembra biti korak bliže Evropi ili ćemo još deceniju, dve, pet, možda i više grcati u prošlosti, možda nikada i ne postati deo Evropske unije. Deklaraciju sam potpisala i kao majka 13-to godišnjaka, pred kojim je život, pred kojim je budućnost i uopšte mi nije svejedno kakva će ona biti. Mladima se mora obezbediti da u gradu u kome su rođeni pronađu smisao za svoj život. Zato verujte i Vi kao I ja u ideju PREOKRETA, u ideju bolje, Evropske Srbije.” – istakla je dr Jasmina Jelenković, poverenik Liberalno demokratske partiije Negotin.    

   

28.11.2011.

TRIBINA "PREOKRET"- SRBIJA U EVROPU EVROPA U SRBIJU

 
 

Pozivamo Vas da u utorak 29. novembra 2011. godine od 18 časova u Galeriji Doma kulture "Stevan Mokranjac" u Negotinu, prisustvujete tribini "PREOKRET", na kojoj će biti predstavljena Deklaracija "SRBIJA U EVROPU EVROPA U SRBIJU".

Na tribini će govoriti Nenad Milić, zamenik predsednika Liberalno demokratske partije i narodni poslanik u Skupštini Republike Srbije.
 

20.11.2011.

PRIKUPLJANJE POTPISA PODRŠKE DEKLARACIJI „SRBIJU U EVROPU, EVROPU U SRBIJU“

Liberalno demokratska partija Negotin počela je sa prikupljanjem potpisa za podršku Deklaraciji „SRBIJU U EVROPU, EVROPU U SRBIJU“.


U subotu i nedelju, 19. i 20. novembra organizovani su štandovi za prikupljanje potpisa građana na Gradskom trgu, u Knez Mihajlovoj ulici, na Zelenoj pijaci i na Robnoj pijaci.


Štandovi su privukli veliku pažnju građana koji kao i mi iz Liberalno demokratske partije smatraju da je zalaganje za Srbiju u Evropi i Evropu u Srbiji, jedina ispravna i poštena politika pa je prikupljeno nekoliko stotina potpisa.


Građanima su deljeni flajeri sa tekstom Deklaracije „SRBIJU U EVROPU EVROPU U SRBIJU“, kao i propagandni materijal, a aktivisti Liberalno demokratske partije Negotin u direktom kontaktu upoznali su ih sa značajem Deklaracije.


Liberalno demokratska partija Negotin nastaviće i dalje sa prikupljanjem potpisa podrške Deklaraciji, a tokom naredne nedelje, biće organizovani novi štandovi.   09.11.2011.

Prikupljanje potpisa za Deklaraciju Srbiju u Evropu, Evropu u SrbijuPoštovani sugrađani


Naš odgovor na katastrofu kojom preti ujedinjeni antievropski front mora biti jasan, odlučan i snažan. Zato želimo da ujedinimo sve koji su za Srbiju u Evropi, okupljeni oko nje kao jedine ideologije koja danas predstavlja izbor zemlje. Sve naše razlike, sva naša razočaranja podredimo borbi za Srbiju u Evropskoj uniji. Sada je potrebna mobilizacija svih snaga protiv bede i zaostalosti.


Evropa nam je prvi državni interes i zbog stotina hiljada građ­ana Srbije koji žive i rade u njoj, i zbog toga što na to ogromno tržište izvozimo 80 odsto svega sto izvozimo, i zbog investicija i fondova, i zbog toga što je Evropa i sistem vrednosti kojem težimo i podrška i solidarnost u nevolji. Evropska unija nam je u antifašistickoj istoriji, u politici, ekonomiji i tehnologiji, kulturi i obrazovanju, u igri, u svemu.

Deklaraciju Srbiju u Evropu, Evropu u Srbiju možete potpisati i putem interneta.

http://www.ldp.rs/pocetna.1581.html


Pridružite nam se u borbi za Srbiju u Evropi i Evropu u Srbiji kao jedinoj ispravnoj i poštenoj politici.06.11.2011.

Deklaracija "Preokret - Srbiju u Evropu, Evropu u Srbiju"
Građ­ani Srbije,Dužni smo da budemo hrabri onda kada nam je Srbija obeshrabrena. Dužni smo da govorimo istinu Srbiji u kojoj je lakše lagati druge i sebe. Dužni smo da odbranimo naše pravo na Srbiju u Evropi i Evropu u Srbiji.Svi mi, dobronamerni građ­ani, borci za evropsku Srbiju od 9. marta do 5. oktobra, ogorčeni smo zbog mnogih proneverenih ciljeva. Posebno smo nezadovoljni zbog nepotrebnog i opasnog povlađ­ivanja proevropske Vlade antievropskoj histeriji i strategiji da balvani sa dva carinska prelaza na severu Kosova blokiraju dobijanje statusa kandidata i datum početka pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji.U zemlji bez vremena, gubitak statusa kandidata ili kandidatura bez datuma pregovora značice samo jos jedno ubijanje normalne budućnosti, još jedno propadanje svega što je u Srbiji opstalo, jos jednu izolaciju na periferiji Evrope svih koji iz Srbije nisu pobegli.Za konfuziju u kojoj smo se našli najodgovornija je politika vlasti, koja je svojim kalkulisanjem i oklevanjem vrlo ozbiljno ugrozila evropsku orijentaciju društva i vitalne interese koji od nje zavise. Zato neka više niko ne očekuje da bez reči statiramo u obračunu koji se vodi protiv evropske Srbije. Mi danas ne možemo da uradimo poslove koje jedino može da uradi vlast. Oni koji vode Srbiju moraju da preuzmu odgovornost za njenu evropsku buducnost. Ukoliko se opredele za istinu, videće nas koji više ne možemo da čekamo, kako kroz minsko polje krčimo evropski put Srbiji koju oni vode.Tužna je zemlja koja sebe trajno osuđ­uje na patnju kroz borbu koju vodi protiv sopstvene evropske buducnosti. Strašna je cena laži svih koji umanjuju težinu 9. decembra. Značaj tog datuma pred nama Srbija ne razume, kao što nije razumela pad Berlinskog zida ili posledice pristajanja na politiku rata i zlocina. Zato treba da se zna da će nas, ako ne odgovorimo istinom i demokratskom mobilizacijom, gore nego devedesetih godina, razoriti surovost ideje da Srbija moze bez Evrope.U Srbiji se taj decembarski dan dozivljava i kao pretnja i kao šansa. Kroz njega se prelamaju i naša prošlost i naša budućnost, i pozitivna i negativna energija Srbije. Uspesi i neuspesi, sreca i razočaranje, radosti i strahovi nase generacije. Zbog toga se svojim jasnim stavom o budućnosti zemlje moramo suprotstaviti političkoj hipnozi kojom se umanjuje stvarni znacaj Evrope za Srbiju. Nestaćemo u samoizolaciji koja nam se nudi kao častan odgovor na navodno nečasnu Evropu.Ne smemo da se povlačimo pred lažima kojima se krije crna statistika Srbije. Mi smo najsiromašnije evropsko društvo, sa najmanjom platom i penzijom, najvećom stopom nezaposlenosti, najmanjim investicijama, najvećim rastom duga, najnefunkcionalnijim obrazovnim sistemom i najvećim odlivom mozgova u Evropi. To nije slika naših sposobnosti, nego cena pogrešne politike. Cena koja će rasti sve dok tu politiku ne napustimo.Užasno je što deo političkih, verskih, privrednih i kulturnih snaga u zemlji svoj interes prepoznaje u toj istorijski najdubljoj rupi u kojoj se možemo naći ako izgubimo evropsku budućnost. Mi imamo vlast, ali nemamo drzavu. U zemlji koja statira u evropskim integracijama nema posla dok vas "vlast" ne zaposli, nema sporta dok mu "vlast" ne predsedava, nema kulture bez pečata "vlasti", ni medija koje je "vlast" poštedela svoje uređivačke politike.Dobro je što smo mi te realnosti svesni, i što smo spremni da borbom za evropsku Srbiju jasno kažemo u kakvom svetu želimo da živimo. Smisao vidimo samo u Srbiji promenjenih prioriteta, zemlji slobodnih gra­đana koja je konačno pronašla mir sa sobom i susedima, društvu kojim vladaju pravo i efikasne institucije, zajednici koja ceni i podstiče znanje, rad i uspeh, razvija konkurenciju i otvara ekonomiju, modernizuje sve zaostalo. Samo tu ideju vreme može potvrditi kao pozitivnu viziju društva koje zna šta će sa sobom u 21. veku.Danas, kao zrelo društvo, sposobno da racionalno rasuđ­uje o sopstvenim interesima, treba da se okupimo oko ideje preokreta koja vodi Srbiju u Evropu. Moramo svojom snagom naterati zvaničnu politiku Srbije da donese neophodne odluke, promeni kosovski kurs, iskoristi najvecu šansu i ispuni najveću obavezu ove generacije.Naš odgovor na katastrofu kojom preti ujedinjeni antievropski front mora biti jasan, odlučan i snažan. Zato želimo da ujedinimo sve koji su za Srbiju u Evropi, okupljeni oko nje kao jedine ideologije koja danas predstavlja izbor zemlje. Sve naše razlike, sva naša razočaranja podredimo borbi za Srbiju u Evropskoj uniji. Sada je potrebna mobilizacija svih snaga protiv bede i zaostalosti.Odbijamo da se povlačimo i pravimo kompromise s antievropskim uzurpatorima naše budućnosti. Ne smemo i nemamo pravo da odstupimo pred istim idejama koje su nas devedesetih gurnule u krvavu avanturu, koja se okončala istorijski najvećim porazom Srbije i srpskog naroda. Mi smo završili u izbegličkim kolonama i redovima pred ambasadama zemalja u koje su nam otišli najbliži, dok je Srbija osramoćena zločinima koji su u njeno ime počinjeni prema drugim narodima i njoj samoj. Te snage su se sada ujedinile oko zajedničkog cilja, da podignu barikade na svim putevima koji nas vode ka Evropi. Zaklanjajući se iza parola kosovske nesreće, koju su oni skrivili, Evropu proglašavaju za neprijatelja Srbije i svih Srba na svetu, prizivaju novu nesreću na Kosovu i tragediju u Srbiji, ponovo raspiruju mržnju prema susedima i prete da ćemo biti lider novog haosa.Evropa nam je prvi državni interes i zbog stotina hiljada građ­ana Srbije koji žive i rade u njoj, i zbog toga što na to ogromno tržište izvozimo 80 odsto svega sto izvozimo, i zbog investicija i fondova, i zbog toga što je Evropa i sistem vrednosti kojem težimo i podrška i solidarnost u nevolji. Evropska unija nam je u antifašistickoj istoriji, u politici, ekonomiji i tehnologiji, kulturi i obrazovanju, u igri, u svemu.Nepriznavanjem kosovske istine i stvarnosti, ne menja se ni ta istina, ni ta stvarnost. Kosovo nije pod suverenitetom Srbije od rata ’99. i Kumanovske kapitulacije, nakon koje se Srbija s Kosova povukla. Zbog toga strategija "I EU i Kosovo" znaci ni EU ni Kosovo. Izmeđ­u evropskih država nema ni carinskih ni graničnih barijera, a naša Vlada, koja tvrdi da vodi Srbiju u Evropu, rizikuje da nam ta ista Evropa zatvori vrata zbog četvorice carinika na dva carinska prelaza. To niko ne može da razume, niti iko razuman u Srbiji može da razume Srbe koji Srbe na Kosovu hrane mržnjom prema Albancima sa kojima žive, pozivajući ih, sve češće, da na Kosovu opet prolivaju krv.Srbija mora da promeni politiku ako želi u Evropu. Umesto starih kosovskih parola, treba nam nova politička hrabrost. Društvo pokreću vredne ideje, baš kao što ga uništavaju falsifikati, u šta se pretvorila današnja kosovska politika vlasti. Potrebna nam je vizija Srbije koju će vreme potvrditi, a ne demantovati. Ideja koja treba da učini jasnim horizont koji stoji pred nama. Takvu viziju i ideju ne možemo dosegnuti ukoliko smo izvan Evrope, u stalnom sukobu i nesporazumu sa vodećim demokratskim državama sveta.Zato verujemo da je borba za Srbiju u Evropi i Evropu u Srbiji jedina ispravna i poštena politika.Zato Srbiji treba preokret!
31.10.2011.

Napad na prostorije LDP-a je potvrda ispravnosti politike PREOKRETA!

Razbijanje stakla na prostorijama OO LDP Negotin jasno govori o strahu od jačanja Liberalno demokratske partije i ideje PREOKRETA! koju podržava sve veći broj građana Negotina.“Noćašnji kukavički napad na prostorije LDP-a je još jedan dokaz ispravnosti naše politike i dokaz da je PREOKRET! neophodan Negotinu. Mi razumemo strah političkih protivnika od sve veće i veće podrške građana politici LDP-a ali nikako ne možemo da opravdamo nasilje, zato očekujemo i od njih da se oglase ovim povodom i osude napad”, rekla je Jasmina Jelenković, poverenica OO LDP Negotin.
“Ovaj napad neće nas uplašiti niti sprečiti u radu i sprovođenju PREOKRETA! Naprotiv, ovakvi napadi na nas su nam samo vetar u leđa da još više radimo na širenju naše politike”, istakla je Jelenkovićeva.


OO LDP Nagotin najoštrije osuđuje ovaj vandalski akt i očekuje da će huligani ubrzo biti uhvaćeni i procesuirani. Takođe, očekujemo i da saznamo inspiratpore ovog napada.


25.10.2011.

NARODNI POSLANIK ZORAN OSTOJIĆ POSETIO NEGOTIN


U sklopu redovnih aktivnosti  narodni poslanik Zoran Ostojić posetio je u utorak 18. oktobra povereništvo Liberalno demokratske partije u Negotinu. Tokom svoje posete Ostojić je članovima Liberalno demokratske partije kroz razgovor pojasnio šta podrazumeva politika preokreta za koju se zalaze LDP.  Po njegovim rečima izborna platforma „PREOKRET ZA BUDUĆNOST“ podrazumeva preokret u svim sverama društva, preokret u poljoprivredi, u kosovskoj politici, preokret u ekonomiji, pre svega i iznad svega.  


U svom obraćanju medijima Zoran Ostojić je istakao: „Sastanci sa lokalnim odborima služe da se objasni trenutna pozicija i planovi Liberalno demokratske partije, recimo pozicija koju smo izrekli onda kada smo dobili preporuku Evropske komisije da dobijemo statut kandidata za članstvo u EU. Rekli smo tada da više nećemo glasati ni za jedan Zakon u skupštini i  zatražili od premijera i Vlade da izadje sa jasnim planom,  šta će uraditi da dobijemo kandidaturu koja je morate priznati veoma bitna za sve nas.“

Ostojić je takođe rekao da je u poslednjih godinu dana peti ili šesti put u Negotinu i da ne primećuje nikakve promene, kao da je vreme stalo posle prošlih izbora. To je očigledno oličenje lošeg rada lokalne samouprave.

Cilj posete lokalnim odborima je i upoznavanje sa lokalnim problemima. Tako se narodni poslanik Zoran Ostojić tokom boravka u Negotinu susreo i sa meštanima Popovice koji su ga upoznali sa problemom u izboru Saveta mesne zajednice i očiglednim kršenjem Odluke o mesnoj samoupravi od strane predsednika Skupštine opštine Negotin Milana Urukovića.


„Zadatak nas narodnih poslanika je da se upoznamo sa problemom i da pomognemo koliko možemo u njihovom rešavanju. Poslanici Liberalno demokratske partije više puta su u Narodnoj skupštini iznosili probleme lokalnih odbora, kao što je ovaj koji imaju meštani Popovice“ – rekao je Ostojić.

 Narodni poslanik Zoran Ostojić još jednom je ponovio da je po istraživanjima javnog mnjenja Liberalno demokratska partija treca stranka u Srbiji, ali je želja svih da politika LDP-a dobije mnogo veću podršku i da ima veći uticaj na evro-atlanske integracije. Osnova politike preokreta je otvoranje novih trzišta, baziranje ekonomske politike na privredi, stvaranje pozitivne klime za dolazak stranih investicija.


„Vlada trenutno svojim merama destimuliše razvoj biznisa i dolazak stranih investicija, a samim tim i stopa nezaposlenosti je velika. LDP se trudi da politiku preokreta približi i selima odnosno poljoprivrednicima. Predpristupni fondovi za razvoj poljoprivrede su veliki i dostupni i to je jedna od mogućnosti u razvoju poljoprivrede. Liberalno demokratska partija se zalaže za veće agrarne budžete u opštinama ali i za kontrolu kretanja novca od budžeta do poljoprivrednika, jer su brojni primeri gde novac uopšte ne stiže do poljoprivrednika kojima je namenjen.“ – istakao je Ostojić. 
 

Sa mogućnostima za unapređenje poljoprivredne proizvodnje, prisutne članove LDP-a iz seoskih sredina upoznala je Katarina Jelisavčić, iz odbora za poljoprivredu Liberalno demokratske partije.

Medijima se obratila i dr Jasmina Jelenković, poverenik Liberalno demokratske partije Negotin, koja je istakla da povereništvo u Negotinu čini sve kako bi na pravi način sprovodilo i predstavilo izbornu platformu LDP-a „PREOKRET ZA BUDUĆNOST“.
21.10.2011.

REBALANS BUDŽETA


Mi u Liberalno demokratskoj partiji uvek smo tvrdili da je Odluka o budžetu opštine Negotin za 2011. godinu nerealna, a to je  pokazala i Odluka o rebalansu usvojena na 15 sednici SO Negotin.

Da je prethodna odluka bila realna ne bi imali promenu manju od 1 odsto, već bi imali budžet od 920 miliona  do milijardu dinara, jer će novim zakonom o finansiranju lokalnih samouprava, opština Negotin ostvariti prihod od poreza na zarade u iznosu od  34 miliona, od poreza na prihode od samostalnih delatnosti 4 miliona i od poreza na zemljište od 8 miliona dinara.
 
Usvojenim rebalansom, budžet je moguće ostvariti, ali građani moraju da znaju da je vladajuća većina novom odlukom smanjila prihod od poreza na imovinu za 48 miliona, od komunalne takse za isticanje firme za 10 miliona,  od kapitalnih transfera od ministarstva, jer ih neće dobiti, za 5 miliona, od naknade za korišćenje gradevinsko zemljišta za 13 miliona dinara i od opštinskih administrativnih taksi za deset miliona dinara.

Da je budžet bio realno planiran ne bi bilo ovih umanjenja. 

Mi iz Liberalno demokratske partije pitamo zašto su usluge emitovanja i štampanja povećane za dva miliona, a Kancelarija za mlade, po njihovim rečima neće realizovati ni 500 000, koliko je planirano? Da li ova vlast mora toliko da se reklamira? Da li je ovo briga za mlade?

 Da li je pozicija prevoz učenika povećana za 7 miliona, jer prevoznici voze po ceni od oko 140 dinara bez PDVa, jer je nekoliko puta raspisivan i poništavan tender za prevoz?

 Da li su sudske kazne povećane za 5 miliona dinara samo zbog ujeda pasa ili i zbog drugih razloga ?

Takođe želimo da pitamo lokalnu vlast zašto su sredstva za mesne zajednice smanjena za 2 miliona dinara? Dobro znamo da su prošle godine mesne zajednice Jabukovac i Dušanovac dobile po 4 miliona dinara, a da su ove godine asfaltirani i putevi u ovim selima. Prošle godine 13 mesnih zajednica nije dobilo ni dinara, pa se pitamo da li će tako biti i ove godine, odnosno da li će opet biti povlašćenih sela? 

Zašto na vreme nije raspisan tender za radove u ulici Branka Radičevića, Branka Perića i ostalim ulicama u tom delu grada kada je to u programu rada JP za gradjevinsko zemljište, nego su tenderi tek letos raspisani? Brine li ova vlast što su gradjani u ovim ulicama već dve godine u blatu a po ovoj dinamici biće i naredne dve godine? Ako radovi u ovim ulicama još uvek nisu ni započeli kada će onda na red da dodje Daničićeva ulica, Braće Jugovića i ostale ulice za koje je izdata dozvola i uradjen projekat pre dolaska DS i SPS na vlast.


Nama u LDPu je jasno. Para za investicije ima ali su lokalnoj vlasti preče kafane, piće, reklame i dva prioritetna sela od svega ostalog u ovoj opštini.      


P R E O K R E T!

VI ODLUČUJETE!


18.10.2011.

IZVEŠTAJ O TROŠENJU PARA ZA PRVIH ŠEST MESECI OVE GODINE


LOKALNA VLAST NIJE BILA SPOSOBNA DA PLANIRA I KONTROLIŠE IZVRŠENJE BUDŽETA  2011. GODINI


1. Zato što su izvorni prihodi, kao glavni i najvažniji prihodi opštine, ostvareni u prvih 6 meseci sa manje od  26 odsto.

Pre nekoliko godina realizacija budžeta u ovom periodu bila je 40-45 odsto odnosno  40 do 60 miliona više u opštinskoj kasi. 

2. Zato što su od planiranih 12 miliona ostvarili samo 187 380 dinara od opštinskih administrativnih taksi, a prihod od  poreza na imovinu ostvaren sa samo 17 odsto- odnosno od planiranih 100 miliona ostvarili su samo 17 miliona.

3. Zato što je od ministarstava opštini Negotin prebačeno manje od 5 miliona dodatnih para.  

4. Zakup gradjevinskog zemljišta je veoma mali što jasno pokazuje da nema stranih investitora koje je takođe aktuelna vlast obećavala pre izbora. Lokalna vlast prema izveštaju koji su podneli nije ostvarila ni dinar kapitalnih transfera kao ni dinar novih donacija koje su planirane Odlukom o budžetu.

U predizbornim obećanjima često se vladajuća većina pozivala na dobre veze u ministarstvima i Vladi kao i na brojna obećanja o dovođenju stranih investitora. Koliko su ispunili pokazuji i ove činjenice! 

5. Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama u poslovne svrhe ostvarena je sa  manje od 100 000 dinara od planiranih 2,5 miliona. Komunalna taksa za koriscenje muzickog programa u ugostiteljskim objektima ostvarena sa samo 2.400 dinara, a za isticanje firmi van poslovnog prostora uopšte i nije ostvarena.

Ovo jasno ukazuje da inspektori opštinske uprave ne rade dobro svoj posao, jer nije moguće da ni u jednom lokalu nisu primetili baštu niti čuli muziku, odnosno da nije bilo  svadbenih veselja u ovom periodu. Izvodjači radova iz drugih opština koji su dužni da postave tablu sa imenom firme takođe nisu primećeni u našem gradu. 


Želimo da obavestimo građane i o sledećem:


1. Bez obzira na to što je priliv u budžet bio slab u prvih šest meseci u istom periodu na  reprezentaciju i ugostiteljske usluge u kafanama i piće u opštini, lokalna vlast potrošila je 1.2 miliona dinara.


2. Za emitovanje tačnije reklamiranje vlasti na televiziji i  na štampanje propagandnog materijala poštošeno je 3.5 miliona dinara za 6 meseci.


3. Za 6 meseci za benzin i kancelarijski materijal potrošili su 5.5 miliona dinara


4. Plaćene su novčane kazne u iznosu od 11 miliona dinara u prvoj polovini godine, a u to spadaju i penali za poništene tendere između ostalih za prevoz učenika i za kanalizaciju u mesnoj zajednici Prahovo.


5. Srednje škole dobile samo 262 000 za kapitalne investicije u prvih šest meseci.Mi u Liberalno demokratskoj partiji pitamo lokalnu vlast :1. Na sta je utroseno 1.2 miliona dinara prihoda od  novčanih kazni za saobraćajne prekršaje, s obzirom da su to namenski prihodi i da se ne mogu koristiti za bilo šta?  

2. Gde je  novac od prodaje imovine?  U izvestaju ga nema, a prema našim sazanjima prodat je stari kotao iz zgrade opštine što u izveštaju nigde ne piše. 

3. Gde je gromobran koji je skinut sa zgrade opštine? Da li je i on prodat ili nije?

4. Koliko je prava cena dvogodišnje izgradnje fontane u centralnoj zoni grada? 

5. Koliko koštaju radovi na izgradnji skejt parka u Park šumi Cvećara i koliko je taj skejt park bezbedan?

6. Koliko su plaćeni radovi na izgradnji mokrog čvora u jednom delu zgrade opštine (kod velike sale) i da li je taj iznos približan 3 miliona dinara?

7.  Na koji način je nabavljen kotao za zgradu opštine za koji u izveštaju stoji da je plaćen 2.6 miliona a kad tome dodamo i PDV dolazimo do cifre od preko 3 miliona dinara? Da li je istina da je nabavljen narudžbenicom od iste firme koja je vršila grejanje u toplani Borska?


P R E O K R E T!

VI ODLUČUJETE!


11.10.2011.

ПРЕДЛОЖЕНА ОДЛУКА О БЕСПЛАТНОМ ПРЕВОЗУ ОДРЕЂЕНИХ КАТЕГОРИЈА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН НЕЗАКОНИТА И ДИСКРИМИНАТОРСКА

На предлог одборничке групе Либерално демократске партије Неготин, председник општине Неготин испред предлагача Општинског већа, повукао је са дневног реда 15. седнице Скупштине општине Неготин, Одлуку о бесплатном превозу одређених категорија путника на територији општине Неготин.

 Одборничка група Либерално демократске партије инсистирала је да се ова одлука повуче са дневног реда јер није урађена у складу са Законом и у најмању руку је и дискриминаторска, јер би њоме биле обухваћене само одређене категорије становника општине Неготин, а не и сви они који би могли бити корисници бесплатног превоза.  

Одборница Либерално демократске партије Радмила Геров у својој дискусији поставила је председнику скупштине општине Неготин питање правне ваљаности одређених категорија, да ли су сви у равноправном положају, односно који инвалиди рада могу остварити право на бесплатан превоз? Да ли су то само они који остварују право на пензију код Републичког фонда ПИО и да ли се и на њих односи део одлуке који каже “износ испод просечне пензије утврђене на републичком нивоу?“.
 

У најмању руку смешно је деловало руководство општине, када је на све начине покушавао да избегне да одговори на питања ко утврђује просечну пензију и колика она износи за септембар, као и како би се током примене ове Oдлуке утврђивало и на који начин, који корисник испуњава овај услов?
 Пошто председник скупштине и чланови већа нису знали одговор на постављена питања, добили су га од одборнице Либерално демократске партије Радмиле Геров. Просечна пензија за септембар износи 25.000 динара, а минимална нешто преко 12 000 динара.  

Предложена Одлука је и у другим члановима имала бројне пропусте, као доказ незнања и непознавања материје односно жеље да се брзоплето испуне захтеви једној од странака која је део владајуће коалиције.  

У Одлуци коју би одборници владајуће већине вероватно изгласали на штету грађана општине Неготин, да није било Либерално демократске партије проистицало је и да се право бесплатног превоза може остварити само на релацији према Неготину и обратно, односно да ће право остварити само грађани из сеоских насеља до Неготина и обрнуто а не и они који би се возили од Неготина до села и обрнуто.

Предлагач је остао дужан и објашњењења како су и на основу чега замислили да Удружење пензионера, које је удружење грађана, чији оснивач није општина Неготин, извршавати задату обавезу. Да ли би морала да се обезбеде додатна средства за накнаду за обављање ове обавезе? Ко би вршио контролу над радом Удружења приликом издавања карата и картона? Коначно, ко би картоне и карте издавао корисницима социјалне помоћи и на који начин?

Ми из Либерално демократске партије питамо се  и одакле право владајућој коалицији да овај посао препустите удружењу грађана када на сталном раду у општинској управи има два члана општинског већа, а у општинској управи има довољно радника који би то могли да раде?

Посебна је прича што би Одлука да је усвојена важила само за 2011. годину, а не и за наредну. Члан 5 предложене одлуке не садржи рок у коме се мора донети посебно упутство, па се бојимо да би процедуре, које следе по ступању на снагу ове Одлуке, тотално обезвредила исту и да до примене не би ни дошло, него би ова Одлука послужила као доказ нечијих предизборних обећања.

Образложење Одлуке такође не испуњава минимум услова предвиђених Статутом и Пословником. Одлуком није предвиђен ни број корисника по категоријама, процена просечног износа по кориснику, као и износ који је обезбеђен и на којој позицији.

Либерално демократска партија није против одлуке о бесплатном превозу одређених категорија, али је наш став да мора да се уради у складу са законом и важећим прописима. Такође сматрамо да се овом одлуком морају обухватити труднице и мајке са троје деце, ратни војни инвалиди и сви остали инвалиди, ученици средњих школа, студенти, радници који имају мању плату од 25.000, а то је готово половима запослених у општини Неготин  и незапослена лица .


Став одборничке групе ЛДП је да актуелна власт нема право да новац свих грађана улаже у категорије које су обухваћене предизборним обећањима. И као што смо пуно пута говорили, Либерално демократска партија жели да својим конструктивним предлозима побољша рад локалне самоуправе. Нажалост владајућа већина желећи да покаже своју „моћ“ често је током свог мандата усвајала незаконите одлуке и решења, и на тај начин наносила директну штету како општини Неготин тако и својим грађанима.