13.08.2010.

Akcija Mladih Liberalno-demokratske partije u preko 50 gradova i opština

12. avgust - Međunarodni Dan mladih

12.08.2010.

Mladi LDP-a obeležili su 12. avgust, Međunarodni dan mladih akcijom deljenja svojih letaka na štandovima u preko 50 gradova Srbije. Oni su iz svih gradova poslali istu poruku. Ona u sebi nosi snažno nezadovoljstvo položajem i stanjem sa kojim se suočavaju mladi ljudi u Srbiji. Problemi su isti u svakom gradu i opštini u kojima je akcija održana.

Nezaposlenost, zastareo obrazovni sistem, evidentno povećanje nasilja, zamrli kulturni i sportski život. Oko rešavanja ovih problema neko konačno mora da preuzme inicijativu i odgovornost. Mladi LDP-a su identifikovali jasne poteškoće i primere nebrige države o mladima koji se moraju u vremenima koja dolaze rešavati sistemski kroz uključivanje čitavog društva i svih institucija u njemu.

Na štandovima u gradovima Srbije Mladi LDP-a juče su delili letak sa sledećom porukom:

Mladi Liberalno-demokratske partije nikada nisu sklanjali pogled od problema koji postoje u našem društvu. Zato smo i danas, više nego ikad, spremni da kažemo šta mislimo i pozivamo sve mlade ljude u zemlji da nam se pridruže i da se zajedno suočimo sa izazovima koji se nas čekaju. Danas je dan kada moramo da budemo glasniji od svih. 12 avgust je posvećen tebi.

Mladi ljudi uzimaju stvar u svoje ruke! Kreću! Bude se! Nastupaju! Rade! Trude se! Sarađuju!

Naš cilj je:

Da Evropska unija bude sredstvo do boljeg života. Ne želimo prazna obećanja političara. Tražimo iskren pristup evroatlantskim integracijama i insistiramo na odlučnom ispunjavanju svih uslova koji predstavljaju prepreku na tom putu.

Da Balkan bude najlepše mesto za život. Poput naših vršnjaka iz Nemačke i Francuske, koji su oprostili jedni drugima dugogodišnje sukobljavanje svojih očeva, smatramo da su mladi Zapadnog Balkana obavezni da načine istorijski korak i ponovo izgrade nove mostove prijateljstva.

Da znanje bude jedina linija sukoba. Hoćemo da se uspostave zdravi odnosi konkurencije i na taj način stvore najuspešniji mladi stručnjaci. Veće ulaganje u obrazovanje i nauku bi predstavljalo garanciju da se znanje iz Srbije ponovo ceni kao što se nekada cenilo.

Da se obnove i izgrade devastirane institucije. Vreme je da se snažnije pokrenu kulturni projekti u cilju kreiranja novog sistema vrednosti. Želimo kulturne centre, bioskope i pozorišta u svakom mestu u Srbiji.

Da se više nikada ne desi Bris Taton. Naše ulice moraju da budu bezbedne za svakog, bez obzira na pol, rasu, naciju, veru ili seksualnu orijentaciju. Ne trpimo netoleranciju, jer sloboda je garant života.

Da se vratimo na stare staze slave. Sport u Srbiji će napredovati kada ga politika napusti. Nisu nam potrebni politikanti u upravama naših sportskih društava, nego privatizacija klubova i jasni koncepti razvoja.

Hoćemo da radimo zajedno jer delimo iste probleme. Znamo da znaš, da imaš inicijativu i super ideje. Mi smo otvoreni i čekamo tvoj poziv!