15.07.2011.

LDP GLASAO ZA PROSTORNI PLAN

Odbornici Liberalno demokratske partije glasali su za Odluku o usvajanju nacrta Prostornog plana opštine Negotin, jer smatraju da je ovo veoma bitan strateški dokumenat za našu opštinu.

Liberalno demokratska partija je aktivno bila uključena i u izradu Prostornog plana, jer je u toku javne rasprave imala određenih primedbi, od kojih su neke usvojene, a neke nisu.
 
I na četrnaestoj sednici Skupštine opštine Negotin, odbornica Liberalno demokratske partije Radmila Gerov iznela je nekoliko primedbi : „Nacrtom prostornog plana opštine Negotin u delu šematskih prikaza i dalje su neprecizno prikazane granice građevinskih područja na topografskim kartama. Nigde u planu nema definisana građevinska područja. Navode se ranije usvojene odluke o određivanju građevinskog zemljišta, odnosno u planu stoji, kao polazna osnova, da su granice građevinskih područja naseljenih mesta na teritoriji opštine Negotin definisane Odlukom o granicama građevinskog područja i utvrđivanju građevinskog zemljišta u građevinskom području na teritoriji opštine Negotin (Službeni list opštine Negotin br. 2/1996.). Plan u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji određuje građevinsko zemljište. Član 82. Zakona propisuje da građevinsko zemljište jeste zemljište određeno zakonom i planskim dokumentom kao građevinsko, koje je predviđeno za izgradnju i redovno korišćenje objekata, kao i zemljište na kojem su izgrađeni objekti u skladu sa zakonom i zemljište koje služi za redovnu upotrebu tih objekata.“   
 
Ona je takođe istakla da u Prostornom planu opštine Negotin nema definisanog građevinskog zemljišta. Plan treba da definiše građevinsko zemljište a ne Republički geodetski zavod. On na osnovu plana određuje granice građevinskih područja i na osnovu istog izdaje izvode i prepise.

U planu nigde nije definisana ni izgradnja zidanih ograda kod individualne stambene izgradnje.

Mi u Liberalno demokratskoj partiji smatramo da će posledica ovih nedostataka biti ta što će katastar morati da određuje uslove za pojedinačne slučajeve, što će dovesti do nesigurnosti građana. Čini nam se da je i ovde preovladalo „Bolje išta, nego ništa“, a to sigurno nije bio cilj ovako ozbiljnog i skupog posla.

Liberalno demokratska partija je podržala Odluku o usvajanju Prostornog plana, s obzirom da je isti fleksibilan i podložan promenama. 

    


3 коментара:

 1. Анониман17. јул 2011. 20:36

  Prostor mozemo da planiramo do mile volje, ali ono sto najcrnje to je demografska slika koja je katastrofalna.
  Jasnije ce se videti na predstojecem popisu stanovnistva.
  Ljudi je sve manje, nema posla, nema novca, nema zivota ovde!
  Politicari moraju dobro da preispitaju sebe, koliko su zaista kadri da prevazidju pomenute probleme, u nekom buducem sazivu vlasti.
  Isto tako narod mora da im uputi ostre opomene da se ne sale sa tim!

  ОдговориИзбриши
 2. Glasanje odbornika LDP za usvajanje Prostornog plana, pokazuje da i opozicija podržava dobre, argumentovane predloge, koji su od interesa za opštinu, tj. građane. U tom smislu želim da kažem da su mnoge moje kritike, upućene Radmili Gerov bile dobronamerne i argumentovane i pogrešno je shvatanje da sam ja "njen dežurni kritičar". To nije tačno. Ja nisam kritizer. Takođe, želim da istaknem njeno angažovanje za poštovanje zakonskih kriterijuma u kulturi. Članovi Upravnih odbora u institucijama kulture moraju da ispunjavaju određene uslove, zvanične bibliografske reference, kao što je to dr Tihomir Milovanović decidirano naveo, pozivajući se na Zakon o kulturi RS.Mada te reference nisu poštovane u prethodnom periodu, primenjivane su samo selektivno, po potrebi, ali to ne znači da treba tako i dalje biti, niti sme, krajnje je vreme da se kulturne institucije reformišu, na osnovu zakona i kulturnih standarda. Zato pozdravljam ova nastojanja, ali postavljam i pitanje šire: zar članovi Upravnog odbora treba da imaju značajniju bibliografiju u kulturi od radnika koji su plaćeni za rad u kulturnim institucijama?

  ОдговориИзбриши
 3. Анониман18. јул 2011. 15:38

  To pitanje strucnosti i obrazovanja se stalno postavlja, mada na nesrecu, nije odlucujuce iz svima nama poznatih razloga.
  Sa takvim ponasanjem moramo odmah da prekinemo, i bilo koja vlast mora ce da, na bilo funkcijskim ili radnim mestima, postavlja iskljucivo ljude sa odgovarajucim obrazovanjem i strucnoscu. To mora biti imperativ bilo kakvog konkursa ili bilo kakve sistematizacije radnih mesta i to ne samo na papiru vec i u praksi.
  Pozdrav Marina M.

  ОдговориИзбриши