04.02.2012.

LDP Negotin uputio zahtev ministru Markoviću i ministru Duliću da odmah nalože SO Negotin da ukine tri nezakonite Odluke donete na poslednjoj sednici skupštine.


Liberalno demokratska partija Negotin obratila se Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu kao i Ministarstvo zivotne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, sa zahtevom da preduzmu adekvatne mere, u skladu sa Zakonom, kako bi se sprečila dalja zloupotrebu određenih organa vlasti u opštini Negotin.
 

Zahtevom je precizirano da je skupština opštine Negotin na poslednjoj sednici donela tri Odluke o pristupanju izradi plana detaljne regulacije za izgradnju uredjaja za korišćenje snage vetra u cilju proizvodnje električne energije, a koje nisu u skladu sa Zakonom?


Ovakve Odluke ne bi bile sporne za LDP da su u skladu sa zakonom jer izgradnja vetroparkova je interes i Srbije i opštine. Ali kako je moguće da opština Negotin u julu mesecu ove godine donese prostorni plan u kome se kaže da je za ovako nešto prvo neophodna izrada studije i da je u Negotinu predvidjena lokacija Popadija za tako nešto a sada se donose odluke za dodatne dve lokacije i to na sledeći način:


- Opštinsko veće 23. novembra ove godine donosi Zaključak kojim se daje ovlašćenje prededniku opštine da zaključi ugovor sa investitorima i da se taj Zaključak dostavi firmama VAT Energija doo Novi Sad i Vetropark Pricon I doo Negotin, bez ikakvog prethodnog javnog oglašavanja da je opština zainteresovana za izgradnju vetroparka


- predsednik opštine ovlašćuje svog zamenika za zaključenje ugovora


- Ugovori o saradnji se zaključuju 09. i 12. decembra 2011.godine sa pomenutim firmama suprotno Zakonu o javno-privatnom partnerstvu bez prethodne saglasnosti skupštine i bilo kakve javne nabavke. Još je više za čudjenje, da ne nazovemo to drugačije, da se ugovori zaključuju sa firmama koje na zvaničnom sajtu Agencije za privredne registe imaju sledeće podatke:


a)      VAT Energija doo Novi Sad registrovan za proizvodnju električne energije i u 2010 godini ima nula radnika, prihod od 2 miliona i neto gubitak od milion dinara

b)      Vetropark Pricon I doo Negotin registrovano je za konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem, u 2010 godini ima prihod od 0 dinara, 1 radnika i neto gubitak više od 3 miliona dinara


Sam postupak govori da ovde nema načela zaštite javnog interesa, efikasnosti, transparentnosti , jednakog i pravičnog tretmana...


16.12.2011.godine Komisija za planove daje saglasnost za ove tri Odluke koje treba da donese skupština (iako je ta ista komisija odbila takav predlog kod donošenja prostornog plana), tog istog dana predlog za dopunu dnevnog reda sa ovim odlukama donosi Opštinsko veće  i tog istog dana Opštinska uprava izdaje Rešenje da se pristupi strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu. Sve se to dešava malte ne u roku od sat vremena.


21. 12. 2011.godine SO Negotin donosi ove tri Odluke, uprkos činjenicama da Odluke nisu u skladu sa Zakonom kao ni sama procedura, jer za nosioca izrade plana odredjuju investitora (ove dve firme) što je suprotno Zakonu o planiranju i izgradnji.


LDP traži od ministra Milana Markovića i ministra Olivera Dulića da odmah nalože SO Negotin da ukine ove tri nezakonite Odluke kao i da se ukine nezakonit Zaključak opštinskog veća kojim se daje ovlašćenje za zaključenje ovakvih ugovora. Od ministra Dulića da predloži smenu dva člana Komisije za planove koji su ispred Ministarstva kao i da se spreči dalje grubo kršenje Zakona u opštini Negotin jer ovoliki nepravilnosti  u svega nekoliko dana teško da možemo da nazovemo slučajnost.


O ovim činjenicama na sednici narodne skupštine govorio je i narodni poslanik Liberalno demokratske partije Zoran Ostojić i predstavnicima Vlade Republike Srbije postavio ista pitanja.

3 коментара:

  1. Ne znam da li je istina ali ceo grad bruji ko je vec otkupio tamo zemlju ali je jos nije uknjizio na svoje ime.

    ОдговориИзбриши
  2. Ko je otkupio zemljište?

    ОдговориИзбриши
  3. Bravo za LDP i njihovog ili njihove insider-e.

    ОдговориИзбриши